Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

12 October 2016

4.1
Llythyr at y Cadeirydd gan Elin Jones: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth
4.2
Llythyr at y Cadeirydd gan Nigel Hughes: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth
4.3
Llythyr at y Cadeirydd gan Dai Smith: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth (Saesneg yn unig)
4.4
Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd Cyfeillion Amgueddfa Cymru: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth (Saesneg yn unig)
4.5
Llythyr at y Cadeirydd gan Gareth Williams: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth (Saesneg yn unig)
4.6
Llythyr at y Cadeirydd gan Garbers & James: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth (Saesneg yn unig)
4.7
Llythyr at y Cadeirydd gan Paul Loveluck: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth (Saesneg yn unig)
4.8
Llythyr at y Cadeirydd gan Barnado’s Cymru: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth (Saesneg yn unig)
4.9
Llythyr at y Cadeirydd gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth (Saesneg yn unig)
6
Ôl-drafodaeth breifat