Y Llywydd yn sgwrsio gyda Catrin Haf Jones

02 August 2016

Elin Jones AC yn siarad â Catrin Haf Jones, newyddiadurwraig ITV Cymru, am yr heriau a’r cyfleoedd sy’n ei hwynebu fel Llywydd y Pumed Cynulliad.