Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

28 January 2019

2.1
Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: LLlythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (7 Ionawr 2019)
2.2
Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (14 Ionawr 2019)
2.3
Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (15 Ionawr 2019)
7
Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a Ddysgwyd - Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
8
Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Trafod yr adroddiad drafft
9
Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft